Klienci

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy? 

Administratorem danych jest TAKE Sp. z o.o. Sp. K.

Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, której dane dotyczą lub do podjęcia działań́ na  Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane są zbierane przez TAKE Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie art. 6 ust.1 litera b z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy TAKE Sp. z o.o. Sp. K.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Masz prawo do żądania od TAKE Sp. z o.o. Sp. K. dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu